Textil tuschteckning nr 1

Handmålad med reaktivfärg och pigmentfärg på viskossatin.
Beställd av Svenska filminstitutets konstförening våren 2017.