AMEH STUDIO

Arbetar med mönster. 

Emma Nilsson

Utbildning
Kandidatprogram Textil, 180 hp, 2014-2017
Konstfack, Stockholm, Sverige

Stipendier
Nils Johan Sjösteds stiftelse, Konstfack, 2017
Tekostipendier, 2017
Stiftelsen Maria Lindgrens Sömmerskehem, 2017
 

Loggan är designad av Andréa Eriksson Nikolic